Vil du ha englebarnet ditt i Rønvik menighetsbarnehage?

Kontakter du oss på englebarn@barnehage.no eller ringer oss på 75582210, så får du svar på det du lurer på om barnehagen vår.

Menighetsbarnehagen er med i kommunens samordnede opptak. 

Søknad om barnehageplass sendes elektronisk til Bodø kommune. Barnehagekontoret mottar og registrerer søknader, lager ventelister og organiserer opptaket av nye barn. 

Setter du oss om 1. prioritet på søknaden, får menighetsbarnehagen søknaden til vurdering.

Du finner søknadsskjema, frister og veiledning her: http://bodo.kommune.no/soeke-barnehageplass/category1966.html