Vi er PBL-medlem

Menighetsbarnehagen er medlem av PBL og PBL-A.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

PBL og PBL-A skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Mer om PBL finner du her: http://www.pbl.no/no/