Årsplan for Rønvik menighetsbarnehage

Årsplanen vår har to hoveddeler: Del 1 og del 2. Del 1 legges bare ut her . Del 2 er laget som en kalender. Den legges ut her og deles ut til de som ønsker det.

Årsplanen dekker flere funksjoner. Den er både et praktisk arbeidsdokument for personalet og vår informasjonskanal ut til foreldrene. Den forteller om innholdet og tema for årets måneder, og viser hva vi legger vekt på i vårt arbeid i barnehagen. De to årsplandelen sammen viser hvorfor vi vektlegger som vi gjør.

Årsplanens del 1 er generell, og er uendret fra år til år. Årsplan del 1 - generell del 

Årsplan - del 2 er ny fra år til år, og fokuserer på det aktuelle barnehageårest tema og spesialiteter. Årets tema er Barns medvirkning og digitale verktøy. ÅRSPLAN DEL 2 nett 2023-2024