Vil du ha barnet ditt i Rønvik menighetsbarnehage?

Barnehagen er med på kommunens samordnede opptak. Vi tar inn barn bare via de offentlige listene. Se mer i teksten nedenfor .

Menighetsbarnehagen er med i kommunens samordnede opptak. 

Søknad om barnehageplass sendes elektronisk til Bodø kommune. Barnehagekontoret mottar og registrerer søknader, lager ventelister og organiserer opptaket av nye barn. 

Setter du oss om 1. prioritet på søknaden, får menighetsbarnehagen søknaden til vurdering.

HUSK: søknadsfrist for hovedopptaket 15 Februar.

Du finner søknadsskjema, frister og veiledning her: https://bodo.kommune.no/barnehage/